Wynajem Apartamentów Alpini W Zakopanem

Poniższy tekst ma na celu przybliżenie kwestii, jaką jest szerokorozumiany temat – apartamenty Zakopane, czyli kwestia bazy noclegowej na Podhalu i jej rozwój w najbliższych latach.

Szczególnie dynamiczny rozwój rynku turystycznego notuje się na rejonie Podhala i samego miasta Zakopanego. symulacje rozwoju na najbliższe lata są bardzo efektowne. Tak dynamiczny rozwój wymaga odpowiedniej infrastruktury. Dlatego liczne decyzję o budowie inwestycji pt. apartamenty zakopane, na wynajem, są podyktowane powyższymi trendami i zaspokojeniem popytu na usługo rekreacyjne. Rozwój turystyki, silnie skorelowany z globalnym cyklem gospodarczym, jest barometrem świadczącym o wzroście światowego GDP.

Im bardziej zamożne społeczeństwa, tym więcej środków pieniężnych przeznaczają na nocelg połączony z atrakcjami i zwiedzaniem świata i tym bardziej zyskują na tym miejsca posiadające walory turystyczne. Prognozuje się, że liczba odwiedzin turystów w kolejnych latach będzie stopniowo rosła i w roku 2013 osiągnie poziom 13,4 mln turystów. Mimo nakładów inwestycyjnych na rozwój infrastruktury noclegowej, małopolska ma jeszcze sporo do nadrobienia w stosunku innych państw europejskich.

Na 10 tys. mieszkańców Polski przypadają 23 apartamenty w Zakopanem, co stanowi najniższy wskaźnik w Unii Europejskiej. Wzrost zainteresowania usługami noclegowymi oferowanych przez pansjonaty związany jest z dużej mierze z wejściem Polski do Unii Europejskiej, otwarciem granic oraz wzrostem zamożności szczególnie wśród mieszkańców polskich. Ponadto duża konkurencja na rynku powoduje obniżanie cen za nocleg. W Zakopanem jest wiele pensjonatów oferujących usługi noclegowe. Aby zachęcić klientów swoim obiektem stosowane są różne promocje weekendowe, turnusy tygodniowe i inne udogodnienia.

Obiekty typu Apartamenty, Wille, Pensjonaty czy Hotele, rywalizują ze sobą nie tylko ceną, ale również jakością oferowanych usług na który maja wpływ takie czynniki jak wystrój wnętrz czy możliwość noclegu w połączeniu z profesjonalną obsługą tzw. Organizacji dla gościa programu pobytu. Pomimo wysokiej konkurencji na terenie gminy, wciąż istnieje niezaspokojony popyt na infrastrukturę hotelową. Wiąże się to przede wszystkim z dobrą infrastrukturą gastronomiczną. Wyróżnikiem powstającej inwestycji będzie powiązanie komfortowej bazy noclegowej w postaci apartamentów z powstającym równolegle w budynku centrum szkolenia i obsługi turystyki wysokogórskiej z akcentem na ski – alpinizm.

Jak wynika z szeroko prowadzonych analiz Instytutu Turystyki rynek turystyczny zachowa tendencję wzrostową w kolejnych latach. W dalszym ciągu występuje deficyt usług apartamentowych. Zakopane staje się nie tylko krajowym ale europejskim miastem turystycznym. Mając na uwadze powyższe, pomysły realizowane na terenie tatr niewątpliwie przyczyniają się do poprawy atrakcyjności miejsca, a wykorzystując tendencje rozwoje turystyki, promocje województwa oraz dogodne położenie geograficzne osiągają wysoka stopę zwrotu.

Autor: jakubseo2 Wynajem Apartamentów Alpini w Zakopanem