Wakacje last minute

Wraz ze zmianami ustrojowymi i politycznymi w Polsce i Europie zmieniała się także polska turystyka. Zaczęto odchodzić od modelu turystyki socjalnej, organizowanej przez Polskę, przeważnie w obrębie kraju na rzecz jej komercjalizacji. 

Polacy zaczęli podróżować na własną rękę, ale również korzystać z ofert biur podróży, które zaczęły postawać jak grzyby po deszczu. Aktualnie na terenie kraju działa około trzech tysięcy podmiotów gospodarczych zajmujących się turystyką. Oferty biur wciąż się zmieniają, pojawiają się nowe możliwości.
Zanim przejdziemy do tematu ofert biur podróży, a w szczególności ofert typu last minute warto zapoznać się z ogólnym działaniem i rodzajami biur podróży. Istnieje podział na podmioty turystyczne poszczególne usługi i biura rozprowadzające owe usługi. Te pierwsze nazywa się organizatorem bądź też touroperatorem, a te drugie pośrednikiem lub agentem turystycznym. Touroperatorzy stanowią aż 99%  ogólnej liczby podmiotów, zaś pośrednicy jedynie jeden procent. Oferują oni różnego rodzaju produkty, które definiuje się jako: „zbiór zarówno dóbr i usług nabywanych przez turystów, jak i walorów turystycznych, z których korzystają, a które są dla nich szczególnym przedmiotem zainteresowania”. 

Tak więc głównymi produktami turystycznymi są:

-Usługi (pojedyncza usługa np. przewodnika albo gastronomiczna)
-Imprezy (jest to zestaw kilku usług rozumiany jako wycieczka, wakacje, rajd itp.)
-Miejsca (produkt rozumiany jako posiadający szczególne walory turystyczne region)
-Obiekty (np. zabytek)
-Szlaki (trasa składająca się kilku obiektów bądź miejsc)
-Wydarzenia (np. turniej rycerski)
-Rzeczy (np. przewodnik)

Jak widać usługa wakacje last minute jest zakwalifikowana do produktu- imprezy. Oferty te szturmem podbiły polski rynek turystyczny, dziś jest są na porządku dziennym. Nie wszyscy turyści wiedzą w jaki sposób one funkcjonują.
Pierwszy rodzaj ofert na ostatni moment wynika z czystego rachunku opłacalności. Biuro podróży woli obniżyć koszty tych miejsc, które wciąż się nie sprzedały, niż sprzedawać je po tej samej cenie i ryzykować brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych klientów i w rezultacie narażać się  na organizację wycieczki z niezapełnionymi w całości miejscami.
Kolejny rodzaj jest rezultatem działań marketingowych. Na takie kroki decydują się najczęściej biura podróży dopiero wchodzące na rynek. Obniżają koszty imprez wierząc, że przyniesie im to większą ilość klientów i ich lojalność w przyszłości. Na emitowanie wakacji last minute decydują się również biura dużego formatu o ugruntowanej pozycji na rynku. Obniżenie kosztów kilku wycieczek przyniesie co prawda niewielkie straty, ale umocni za to ich wizerunek wśród klientów.
Jak widać działania te przynoszą rezultaty. Z raportu przeprowadzonego w 2012 przez TNS OBOP „Polka kupuje świadomie” wynika, że co piąta konsumentka przy wyborze wakacji kieruje się wyłącznie ceną. 

Artykuł pochodzi z: http://artykulis.pl/turystyka/wakacje-last-minute.html