Nowe zabytki z Polski na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Pierwszy raz po 7-letniej przerwie na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO znalazły się polskie zabytki. Dzięki decyzji, która zapadła na 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Phnom Penh pojawiły się na niej drewniane cerkwie położone w polskich i ukraińskich Karpatach. Co więcej istniejący już wpis o Kopalni Soli w Wieliczce został poszerzony o kopalnie w Bochni i Zamek Żupny.

Przez lata Państwowy Historyczno–Architektoniczny Rezerwat w Żółkwi oraz Naukowo–Badawczy Instytut Badania Zabytków w Kijowie walczyli o wpis 16 drewnianych cerkwi.

Starania całe szczęście przyniosły oczekiwane rezultaty. Na liście UNESCO znalazło się 8 polskich obiektów:

- na Podkarpaciu :cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku

- w Małopolsce: cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych

Osiem pozostałych cerkwi znajduje się na Ukrainie:

- z obwodu lwowskiego: cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu, cerkiew św. Dymitra w Matkowie, cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi, cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu

- z obwodu iwanofrankowskiego – cerkiew św. Ducha w Rohatyniu, cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym,

-z obwodu zakarpackiego – cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie i cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku.

Najstarsze z cerkwi pochodzą z XV i początku XVI wieku, wciąż zachwycając niezwykle skomplikowaną jak na owe czasy architekturą.

Również wcześniejszy wpis o Kopalni Soli w Wieliczce został poszerzony o kopalnie w Bochni i Zamek Żupny pod wspólna nazwą „Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni”. Dzięki inicjatywie dyrekcji kopalni soli w Bochni, XIII wieczna kopalnia znalazła się na liście UNESCO. Słynie ona z trzech szybów: Sutoris (z połowy XIII w.), Campi (z połowy XVI w.) i Trinitatis (z początku XX w.) oraz dziewięciu podziemnych poziomów, na których znaleźć możemy wiele kaplic i miejsc kultu religijnego.

Obecnie mamy 14 dóbr z terenu Polski w tym 29 obiektów.