Nieplanowane leczenie medyczne podczas wyjazdu za granicę.

Przed wyjazdem do innego kraju UE na krótki czas - czy to na urlop, służbowo czy na studia - zwróć się do swojego zakładu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ułatwi Ci ona dostęp do ewentualnej opieki zdrowotnej, jeśli będziesz jej potrzebować podczas wyjazdu.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza, że przysługuje Ci prawo do opieki zdrowotnej. Jest fizycznym dowodem Twojego ubezpieczenia w kraju UE.

Jeśli zachorujesz podczas tymczasowego pobytu za granicą, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewni Ci takie same prawa do publicznej opieki zdrowotnej, jakie przysługują mieszkańcom kraju, w którym się znajdujesz. Dzięki temu będziesz mógł udać się do miejscowego lekarza.
 
Pamiętaj, że w Danii posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie uprawnia do opieki medycznej osób niebędących obywatelami UE.
Ponadto obywatele Bułgarii i Rumunii nie mogą obecnie korzystać z Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego w Szwajcarii.
W rzadkich przypadkach nieuznania Twojej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego możesz zwrócić się o pomoc.
Nawet jeśli nie masz karty ze sobą, przysługuje Ci prawo do opieki zdrowotnej, choć warunki płatności i zwrotu kosztów mogą być bardziej skomplikowane. W nagłych wypadkach, np. jeśli trafisz do szpitala, odpowiedni organ służby zdrowia w Twoim kraju może Ci pomóc, faksując lub wysyłając pocztą elektroniczną tymczasowe zaświadczenie zastępcze.

Wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

W niektórych krajach Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest taka sama jak krajowa karta zdrowia. W innych należy złożyć wniosek o jej wydanie. Uzyskanie karty nie powinno wiązać się z żadnymi opłatami. Zwróć się do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych o jej wydanie przed wyjazdem za granicę.
W Internecie można trafić na stworzone przez oszustów witryny, oferujące możliwość zamówienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego za opłatą.  Służą one wyłudzaniu pieniędzy: nie korzystaj z takich serwisów; zamiast tego zwróć się bezpośrednio do instytucji zapewniającej Ci opiekę zdrowotną.

Czego nie zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
§  Karta nie pomoże Ci w powrocie do kraju. Jeśli zależy Ci na bezpłatnym transporcie do domu w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń w wypadku podczas wizyty w innym kraju UE, potrzebujesz osobnego ubezpieczenia.
§  Karta nie zapewnia pokrycia kosztów opieki zdrowotnej w sektorze prywatnym ani kosztów planowanego leczenia w innym kraju UE - w takich przypadkach obowiązują inne zasady.

Ubezpieczenie rodziny

Pamiętaj, aby sprawdzić w swoim publicznym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych, w jakim stopniu Twoje ubezpieczenie zdrowotne obejmuje członków Twojej rodziny, niezależnie od tego, czy podróżują z Tobą, czy pozostają w domu podczas Twojego wyjazdu za granicę, gdyż zasady ubezpieczenia różnią się w poszczególnych krajach.

Koszty nieprzewidzianego leczenia za granicą

Zależnie od zasad obowiązujących w kraju, w którym przebywasz, możesz być zmuszony do zapłacenia za opiekę zdrowotną lub nie mieć takiego obowiązku. Jeśli musisz zapłacić za nieoczekiwane leczenie za granicą, złóż w danym kraju wniosek o zwrot kosztów. Jeśli nie możesz tego zrobić podczas swojego pobytu, wniosek możesz złożyć po powrocie do kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Procedura zwrotu kosztów powinna być prostsza, jeśli okażesz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego personelowi medycznemu zajmującemu się Tobą podczas pobytu za granicą.
 

© European Union, 1995-2012