Jaka jest Estonia?

O tym państwie niewiele się słyszy, ale jeśli już to same dobre rzeczy. Z czego wynika tak tajemnicza, acz optymistyczna sytuacja? Z połączenia skandynawskiej jakości życia z lokalną, barwną kulturą. 

Republika Estońska powstała po pierwszej wojnie światowej. Obecnie jest członkiem Unii Europejskiej i NATO. Graniczy z gościnną Łotwą, z iście słowiańską Rosją, jak również z powściągliwą, zamożną Finlandią, z którą dzieli Zatokę Fińską.

Sama nazwa kraju wywodzi się od słowa Aestia, którym Germanie określali lud starożytny, mieszkający na wschód od Wisły. O Eistlandzie w roku 98 pisał Tacyt, mając na myśli ziemie położone na południe od Zatoki Fińskiej.   Wielopartyjność Estonii określa konstytucja z 1992 roku, w której silny nacisk kładzie się na dominację jednoizbowego parlamentu. Parlament ów zwie się Riigikog, a zasiada w nim stu jeden deputowanych. Najważniejsze zadania parlamentu to zatwierdzenie rządu, jak również wybór prezydenta, wskazywanego na pięcioletnią kadencję.  

Za wykonywanie uchwał odpowiada rząd – jest on odpowiedzialny przed parlamentem. Kontrolą jest nie tylko votum nieufności, ale również możliwość zadawania zapytań, kierowanych wprost do premiera co tydzień, w każdą środę.  Choć bardzo wielu Estończyków czuje się Skandynawami, wysoko cenione są wpływy europejskie, światowe. Przeciętny mieszkaniec państwa uprawia sport kilka razy w tygodniu, na imprezach popija kosmopolityczne drinki (biały rum, czysta wódka, soki egzotyczne), a ubiera się w znanych domach mody. Choć oczywiście są wyjątki – młodzi ludzie lansują styl z second handów, preferują kuchnię śródziemnomorską, nawiązują liczne znajomości zagraniczne, jednocześnie pielęgnując lokalne obyczaje. Inspiracją gospodarczą pozostaje Skandynawia zwłaszcza sąsiednia Finlandia.    

Ukształtowanie Estonii jest jednolite – to tereny raczej nizinne, na których występują rzeźby polodowcowe, liczne jeziora, obrośnięte gęstymi lasami. Państwo przyciąga turystów pięknymi widokami, czystym powietrzem, możliwością aktywnego spędzania czasu, a także serdecznymi ludźmi. Szybko uczącymi się obcych języków, dbających o przyrodę i z ochotą celebrujących kulturę stołu. Wspólne, smaczne, zdrowe posiłki są podstawą diety Estończyków. Rodzina jest tu naczelną wartością, a spotkania z przyjaciółmi należą do najchętniej praktykowanych rozrywek.