Dokumenty potrzebne podczas podróży zagranicznych

Jeśli jesteś obywatelem UE , nie musisz okazywać dowodu osobistego ani paszportu, kiedy wjeżdżasz z jednego kraju strefy Schengen do drugiego.

Kraje należące do strefy Schengen to:
Austria Węgry Norwegia
Belgia Islandia Polska
Czechy Włochy Portugalia
Dania Łotwa Słowacja
Estonia Liechtenstein Słowenia
Finlandia Litwa Hiszpania
Francja Luksemburg Szwecja
Niemcy Malta Szwajcaria
Grecja Holandia  

Przekraczając granicę Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii, Rumunii lub Wielkiej Brytanii, nadal musisz okazać ważny dowód osobisty lub paszport. Kraje te, mimo że są częścią UE, nie należą do bezpaszportowej strefy Schengen. Przed wyjazdem ze swojego kraju sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie, aby wjechać do kraju spoza strefy Schengen, jeśli planujesz się tam udać.

Chociaż w obrębie strefy Schengen nie musisz okazywać paszportu przy przekraczaniu granicy, to jednak warto mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Mogą bowiem zdarzyć się sytuacje, w których trzeba będzie potwierdzić swoją tożsamość – na przykład podczas zatrzymania przez policję lub przy wejściu na pokład samolotu.

Prawo jazdy czy karta bankowa nie są uznawane za ważny dokument podróży ani dowód tożsamości.

A co zrobić w sytuacji, gdy:
§  zgubiłeś swój paszport lub skradziono Ci go?
§  zauważyłeś, że paszport stracił ważność w trakcie podróży za granicą?

W obu tych przypadkach zgodnie z unijnymi przepisami możesz podróżować wyłącznie z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia – kraje UE oferują pomoc w razie wystąpienia takiego problemu.

Warunki i formalności różnią się w zależności od kraju. Jeśli przebywasz na terytorium UE, najlepiej pierwsze kroki skieruj do konsulatu lub ambasady swojego kraju. (Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji poza UE i Twój kraj nie będzie tam miał swojej placówki dyplomatycznej, będziesz mógł poprosić o ochronę konsularną w konsulacie lub ambasadzie dowolnego innego kraju UE.)

Dokumenty wymagane od dzieci i młodzieży

Oprócz swojego paszportu lub dowodu osobistego każde dziecko, które podróżuje:
§  samo
§  lub z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi
§  lub w towarzystwie tylko jednego rodzica,

może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż.
Najpierw powinieneś skontaktować się z miejscową ambasadą kraju, do którego wysyłasz dzieci, z pytaniem o to, czy będą potrzebować dodatkowych dokumentów i jakie to mają być dokumenty.

Prawdziwa historia

Lars jest Szwedem i spędza wakacje w Hiszpanii. Zabrał ze sobą kartę bankową, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.
Jednak gdyby jego tożsamość chciały sprawdzić hiszpańskie władze, Lars mógłby mieć kłopoty, ponieważ w Hiszpanii za ważny dowód tożsamości zostanie w tym przypadku uznany tylko dowód osobisty lub paszport wydany w Szwecji.
Jakie dokumenty są uznawane za dowód tożsamości w Twoim kraju?

Odmowa wjazdu

W wyjątkowych sytuacjach kraj UE może odmówić wjazdu Tobie lub członkom Twojej rodziny z powodów dotyczących porządku publicznego, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego.
W takiej sytuacji władze muszą udowodnić, że Ty lub członkowie Twojej rodziny stanowicie autentyczne, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenie.
Władze mają obowiązek wydać Ci tę decyzję na piśmie. Dokument taki musi określać podstawy wydania decyzji oraz określać sposoby i termin odwołania się od niej.

© European Union, 1995-2012