Część 2 poradnika jak zostać instruktorem snowboardingu!

W poprzedniej części opisane były szczegółowo 3 stopnie sprawności technicznych, które wymagane są do zdobycia tytułu instruktora snowboardu. W tym artykule zajmę się szczegółowo zagadnieniem instruktora SITS oraz pozostałymi możliwymi do osiągnięcia stopniami SITS.

Zdobycie stopnia Instruktora SITS daje uprawnienia do samodzielnego nauczania na poziomie rekreacyjnym wszystkich z zakresu jazdy i doskonalenia umiejętności na snowboardzie. Dopiero posiadając te uprawnienia można tak naprawdę uczyć jazdy na snowboardzie.

Kurs instruktorski trwa podobnie jak poprzednie 7 dni (nie mniej niż 56 godzin) a jego cena wynosi 1200pln. Zadaniem tego kursu jest dopracowanie wszystkich elementów, które uzyskało się zdobywając kolejne stopnie sprawności technicznej oraz nauka metodyki w przekazywaniu tej wiedzy i umiejętności przyszłym uczniom na stoku.

Poza wspomnianymi już uprawnieniami do nauki rekreacyjnej jazdy na snowboardzie certyfikat instruktora SITS daje prawo do startu w Mistrzostwach Polski Instruktorów SITS. Ponad to jest to furtka do następnego kroku w snowboardowej karierze – kursu Trenera SITS.

Dodatkowo każdy instruktor SITS ma możliwość korzystania z OC, które gwarantuje stowarzyszenie oraz zniżki na sprzęt snowboardowy tych firm, które w jakiś sposób współpracują z SITS. Na tym etapie możliwe jest otworzenie patronackiej szkoły snowboardu oraz zdobycie międzynarodowych uprawnień IVSI. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie działania instruktora SITS nie mogą być sprzeczne z interesami stowarzyszenia.


Warunki do wzięcia udziału w kursie są precyzyjnie określone. Kursant w dniu rozpoczęcia szkolenia musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać udokumentowany III stopień sprawności technicznej. Ponad to konieczne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW na cały okres kursu oraz czas egzaminu oraz zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

Żeby otrzymać uprawnienia instruktora SITS trzeba wziąć udział w kursie i zaliczyć trzy egzaminy. Pierwszym jest teoria, która wykładana była na kursie, drugim - wewnętrzny egzamin praktyczny, a trzecim – najtrudniejszym egzaminem - jest wzięcie udziału w Mistrzostwach Polski Instruktorów SITS i zdobycie średniej 7,5 z ocen uzyskanych podczas jazdy technicznej. Czas na wzięcie udziału w Mistrzostwach to 3 sezony po pozytywnym ukończeniu kursu. Również studenci AWF mają obowiązek zdania tego egzaminu.

Mistrzostwa Polski Instruktorów SITS to udział w trójboju (slalom gigant + ewolucje podczas jazdy technicznej (4) + elementy freestyle takie jak skoki i boxy).

Kursy organizowane są przez Licencjonowane Szkoły Snowboardu oraz AWF-y, które współpracują ze stowarzyszeniem.

Ważną informacją jest to, że uprawnienia nie są bezterminowe! Co 3 lata należy odbyć dwudniowe szkolenie unifikacyjne (które odbywa się w trakcie kursu na instruktora) oraz zaliczyć wewnętrzny egzamin praktyczny z technicznej jazdy (taki sam jak podczas kursów instruktorskich). Do tego należy co 3 lata brać udział w Mistrzostwach Polski Instruktorów i zdobyć taką samą ilość punktów jak podczas kursu. Trzeba również opłacić składkę trzyletnią zarówno w przypadku szkolenia unifikacyjnego jak i MPI.

Kolejnym etapem w snowboardowej karierze jest przejście na ścieżkę sportową i zdobycie uprawnień Trenera SITS, które opiszę.

Kurs trwa 90 godzin, z czego 56 to zajęcia praktyczne, a 34 godziny teoretyczne. Kurs polega na zdobyciu umiejętności w prowadzeniu treningów dla dzieci i młodzieży na IV stopniu sprawności technicznej. Cena kursu to 1500 PLN. Zrobienie tego stopnia otwiera drogę do pozostałych uprawnień (w tym międzynarodowych). Reszta profitów i zasady unifikacji są identyczne jak w przypadku instruktora. W kursie mogą wziąć udział osoby ze średnim wykształceniem, które ukończyły poprzednie etapy. Oczywiście trzeba również posiadać umiejętności z IV stopnia techniki jazdy. Na chwilę obecną tylko 23 osoby w Polsce mają te uprawnienia.

Posiadając stopień Trenera można zrobić Instruktora Wykładowcę (którego obecnie ma tylko 11 osób). Posiadanie tego tytułu to możliwość prowadzenia zajęć podczas kursów, objęcie stanowiska kierowniczego w Licencjonowanych i Patronackich Szkołach Snowboardowych oraz sędziowanie podczas Mistrzostw Polski Instruktorów. Żeby zdobyć kwalifikacje Instruktora Wykładowcy trzeba posiadać 5 lat stażu jako instruktor SITS-PZS oraz stopień instruktora sportu SITS oraz udokumentowany staż w Licencjonowanej Szkole Snowboardu albo na AWF-ie podczas szkoleń na każdy stopień sprawności.

Ponad to kandydata zgłasza właśnie jedna z tych instytucji. W Międzynarodowych Mistrzostwach Polski należy zdobyć średnią ocen wynoszącą 8,5 pkt oraz czas przejazdu lepszy o 10% (mężczyźni) i 15%(kobiety) od wzorcowego. Spełnienie kryteriów to jedno, trzeba także poczekać na uchwałę Zarządu SITS, po której kandydat otrzymuje status asystenta Instruktora Wykładowcy. Kandydat musi teraz odbyć staż asystencki i napisać pracę kandydacką. Staż to minimum tydzień podczas kursu Instruktora SITS i tydzień na kursie Instruktora Sportu. Czas odbywania stażu nie powinien przekroczyć 3 lat. Dopiero po pozytywnej ocenie stażu i pozytywnym wyniku obrony otrzymuje się w wyniku uchwały stopień IW SITS-PSZ. Posiadanie tego tytułu zobowiązuje do uczestnictwa co rok w kursokonferencji przedsezonowej, trzeba również opłacać składkę 3 letnią.

Trener Master SITS jest awansem po zamknięciu przewodu nobilitacyjnego, na podstawie osiągnięć w szkoleniach oraz doskonalenia z zakresu teorii sportu i treningu sportowego podczas kariery zawodowej.

Jak widać droga na szczyt jest długa i wymaga poświęceń oraz olbrzymiego zamiłowania do snowboardingu. Już sama ilość Instruktorów Sportu i Wykładowców świadczy o dość sterylnym środowisku, do którego ciężko się dostać.